Fjordparken

Fjordparken – Prosjektering og levering av både innendørs og utendørs belysning, til sammen over 100 armaturer. All utendørs belysning er tilknyttet egenutviklet trådløst styresystem med sensorer som sørger for at lyset dempes i områder hvor det ikke
er aktivitet. Hensikten er å redusere unødig bruk av lys og strøm, noe som også gir en økonomisk gevinst for anleggseier.
Prosjektet er en del av et privat-offentlig samarbeid, med støtte fra Innovasjon Norge. Levert i november 2019. Kunde: Øygarden kommune.