Derfor er smarte veilys fremtiden

173030DS

På Sotra utenfor Bergen har selskapet Decca Technology AS utviklet noe som kan føre til bedre kommuneøkonomi og økt trafikksikkerhet. Konseptet kalles smarte veilys, og et pilotprosjekt er allerede i gang.

Hva er tanken bak smarte veilys? Gjør ikke vanlige veilys nytten?

 

– Den overordnede visjonen vår er å gjøre veiene tryggere, både for myke og harde trafikanter. Én trafikkulykke er én for mye, særlig når vi vet at ulykkesrisikoen kan reduseres med relativt enkle grep. Samtidig øyner vi muligheten til en dramatisk reduksjon i driftskostnadene forbundet med utendørs lysanlegg.

Hva vil du si er hovedproblemet dere har tatt tak i?

– Statistikken tilsier at risikoen for å bli involvert i en alvorlig trafikkulykke mer enn dobles på mørklagte veier sammenlignet med belyste veier. De fleste belyste veistrekningene har imidlertid veilysene påslått hele natten, selv når det går lang tid mellom hver bil eller fotgjenger som passerer. På landsbasis resulterer dette i et årlig energiforbruk tilsvarende det å kjøre elbil 100 ganger rundt ekvator. Drift av veilys koster naturligvis penger, og på grunn av dårlig kommuneøkonomi opplever en enkelte steder at veilysene slukkes rundt midnatt. Dagens løsninger tvinger kort sagt kommunene til å velge mellom dårlig kommuneøkonomi og høy ulykkesrisiko. Det er denne problemstillingen vi har tatt utgangspunkt i, sier daglig leder Johannes Wergeland.

Hvordan tenker dere å løse disse utfordringene rent praktisk?

– De smarte veilysene tennes av seg selv når vær- og trafikkforholdene krever det. Når det ikke er behov for veilys vil de dempes, etter en tidsforsinkelse. Lys som tennes og slukkes ved hjelp av sensorer er for så vidt ikke noe nytt i seg selv. Moderne kontorlokaler og private hjem har allerede slike lys i områder der man ikke oppholder seg over lengre tid, for eksempel på badet eller i gangen. Litt forenklet kan vi si at vi har tilpasset denne teknologien slik at de samme prinsippene kan benyttes også for styring av veilys og i smarte byer.

Hva slags tilpasninger dreier dette seg om? 

– Jeg kan ikke røpe for mange tekniske detaljer, men det er blant annet avgjørende at både biler og fotgjengere blir registrert på lang avstand, uansett værforhold. Derfor kan vi ikke bruke samme type sensorer som man gjerne bruker for å styre lyset i kontorlokalene, forklarer Wergeland.

Det blir vel nokså kostbart å skifte ut eksisterende veilysene?

– Mange veilys har gått ut på dato teknologimessig, og de byttes derfor fortløpende ut med energibesparende LED armaturer ikke bare her i nord men også i resten av Europa. Vi gir muligheten til å oppgradere til smarte veilys når de utdaterte armaturene likevel skal skiftes ut. Da blir merkostnaden ubetydelig, og den innspares på kort tid. Hvis vi ser litt fremover vil de smarte veilysene også kunne brukes til mye mer enn å regulere lysstyrken. Ved å benytte ulike sensorer i veilysene kan man samle inn data om alt fra temperatur og luftkvalitet til støynivå og hastighetsmåling. Denne informasjonen kan blant annet brukes for å varsle veimyndighetene om å rykke ut med strøbiler, eller som beslutningsgrunnlag for utbygging og utbedring av veier.

Selvkjørende biler er på full fart inn i markedet. Trenger vi egentlig veilys i fremtiden?

– Selvkjørende biler er riktignok ikke særlig avhengig av omgivelseslys, men så lenge menneskelige sjåfører og ikke minst myke trafikanter utgjør en del av trafikkbildet vil det fortsatt være behov for veibelysning både av hensyn til sikkerhet og komfort. Smarte veilys kan dessuten kommunisere trådløst med de selvkjørende bilene. Dette innebærer blant annet at veilysene kan varsle veimyndigheter, utrykningsetater eller andre biler i nærheten dersom en bil får skrens eller om airbagen utløses. Akkurat hvordan trafikkbildet ser ut om 20 år er umulig å spå, men så lenge vi kommer i gang med oppgradering til smarte veilys nå blir det enkelt å tilpasse seg fremtidige behov, sier Johannes Wergeland.

Selskapet har en lang historie. Siden midten på 90-tallet har de utviklet elektromekanisk utstyr, hovedsakelig rettet mot verfts- og offshore- industrien. Da bransjen viste tegn til nedgang i 2013, begynte de ansatte i Decca Technology AS å se seg om etter nye områder å bruke kompetansen sin på.

Det er et ganske stort sprang fra offshore-industri til veibelysning. Hvordan kom dere frem til at det var nettopp dette som var fremtiden for Decca Technology?

– Vi har mer enn 20 års erfaring med sensorikk og automasjon, og når vi i tillegg har et klart mål om å bidra til et bærekraftig og miljøvennlig samfunn falt bitene på plass ganske raskt. Akkurat nå fokuserer vi på å gjennomføre et pilotprosjekt sammen med Fjell og Øygarden kommune der vi skal teste rundt 150 smarte veilys langs utvalgte veistrekninger. Dette er et utrolig spennende prosjekt der vi også mottar støtte fra Innovasjon Norge. Vi har mottatt positive tilbakemeldinger fra alle kommunene vi har vært i dialog med så langt, og vi tar sikte på å kommersialisere teknologien i løpet av de neste månedene. Det høres kanskje ut som et billig ordspill når det kommer fra denne kanten men vi ser lyst på fremtiden, avslutter en optimistisk Wergeland.