Denne kan spare kommunene for millioner

Mens han tilrettela hjemmet for sin svaksynte datter fikk Johannes Wergeland en lys ide. Nyvinningen kan gi store strømbesparelser for kommuner langt utover Norges grenser.

I Straume Næringspark finner vi Decca Technology, bedriften som de siste ti årene har utviklet seg til å bli markedsledende på vindusviskere til supplybåter: DeccaWiper.

Markedsendringene førte til et behov for å tenke nytt. Det har resultert i «intelligente» gatelamper som styrer seg selv etter vær og trafikk.

Hør Johannes Wergeland sitt foredrag «Omstilling i en etablert virksomhet ved hjelp av Lean Startup-metodikk» – les mer her

Millionbesparelser

– Ved å kombinere tre kjente teknologier på en ny måte, vil vårt nye system kunne spare kommunene for inntil en million kroner i strømkostnader per 30 kilometer veistrekning, sier daglig leder Johannes Wergeland.

Det var mens han jobbet med å tilrettelegge belysningen hjemme for sin svaksynte datter, at det gikk opp for han hvilket enormt uutnyttet potensial som ligger i gatebelysning. Sensorstyrt belysning har vært en økende trend, både for private boliger og i kontorbygg. Hvorfor ikke overføre prinsippet til gatebelysning?

– Dette byr på noen ekstra utfordringer. Sensorene for våre gatelys ha en vesentlig lengre rekkevidde enn alminnelige bevegelsesdetektorer for innendørs bruk, og de skal selvsagt fungere like godt under alle værforhold. I tillegg må alle gatelysene snakke sammen slik at flere lys kan tennes samtidig når én av sensorene registrerer trafikk i området, forklarer han.

Selskapet fikk i fjor støtte fra SPV/VNR-fondet og Innovasjon Norge til pilotprosjektet. Nå ønsker de å videreutvikle og teste det ut i samarbeid med Fjell, Sund og Øygarden, gjennom en såkalt OFU-ordning der kunden – det vil si kommunene, dekker noe av utvikklingskostnadene.

Internasjonale ambisjoner

I urbane strøk utgjør belysning opp mot 50 prosent av strømforbruket til en kommune, ifølge Wergeland. De ser et stort markedspotensial langt utover Norges grenser. Han håper at politikerne vil se hvilke langsiktige økonomiske besparelser dette vil gi.

– Vi er klare for å sette i gang. Vi har fått svært positive signaler fra alle tre kommunene og håper å få avtaler på plass i løpet av februar. Sotra er et ideellt sted for uttesting, fordi besparelsen vil være størst på veistrekninger med lite trafikk om natten, sier Wergeland.

I tråd med LEAN-prinsipper vil lampene bli ferdigutviklet og skreddersydd for å matche kommunenes behov når avtalene er på plass.

– Vi har gjort hjemmeleksen og snakket med en rekke kommuner og andre potensielle kunder på forhånd. Vi vet at markedet er der, sier Wergeland.